Příspěvek zdravotních pojišťoven na dentální hygienu v těhotenství na rok 2017

Budoucí maminky pojištěné u VZP mohou v období od získání těhotenské průkazky až do 12 měsíců po porodu využít finanční příspěvky na podporu dobré psychické i fyzické kondice. To zahrnuje i péči o chrup. VZP přispívá až 1.000,- Kč na dentální hygienu v těhotenství . O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která porodila, na základě předložení rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu).

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

Zdroj: Klub pevného zdraví VZP